Concordes merkeklubbkort
for medlemmer i opplistede Concorde-merkeklubber

Medlemmer i de opplistede Concorde-merkeklubbene kan bestille et Concorde-merkeklubbkort fra sitt aktuelle klubbstyre og får etter fremleggelse av dette rabatter hos alle deltakende forhandlere, servicepartnere og Concorde selv.

Alle nødvendige data for en personlig tilpasning av kortet blir videreledet fra klubbstyret til Concorde. Concorde sørger for produksjonen av merkeklubbkortet.

Bruk fordelene og bli medlem i en Concorde-merkeklubb med din Concorde-campingbil.

All informasjon om Concorde-merkeklubbkortet får du fra merkeklubbstyrene.