Skip to main content

Lidenskapelig ansvar for natur, klima og bobil

WOHNmobil für Klimaschutz e.V.

Foreningen WOHNmobil für Klimaschutz e.V., en forening av bobileiere og campingentusiaster fra alle deler av Tyskland og de europeiske nabolandene deler ikke bare en felles hobby, de deler også en felles bekymring - vår natur og vårt klima.

Sammen har de satt som mål å gi et ekstra og bærekraftig bidrag til bevaring av en sunn skog. Trær fjerner klimagassen CO2 fra atmosfæren og binder den permanent i treverket.

Med medlemskontingenter og donasjoner muliggjør de treplanting og andre egnede tiltak for skogplanting samt for vedlikehold og stell av skogen.

Hver medlemskontingent er et bidrag til vedlikehold av en sunn skog og dermed til reduksjon av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren vår.