WOHNMOBIL FÜR KLIMASCHUTZ E.V.

LIDENSKAPELIG ANSVAR FOR NATUR, KLIMA OG BOBILER

Forbunet «WOHNmobil für Klimaschutz e.V.», en sammenslutning av bobilentusiaster og campingelskere fra alle deler av Tyskland og de europeiske nabolandene, deler ikke bare en felles hobby, de er også forent av en felles bekymring – vår natur og vårt klima.

Sammen har de satt seg som mål å gi et ekstra og bærekraftig bidrag til å opprettholde en sunn skog. Trær fjerner klimagassen CO2 fra atmosfæren og binder den permanent i treverket.

Med medlemskontingenter og donasjoner muliggjør de treplanting og andre egnede tiltak for skogplanting samt for bevaring og stell av skogen.

Hver medlemskontingent er et bidrag til å opprettholde en sunn skog og dermed redusere CO2-konsentrasjonen i atmosfæren vår.

WOHNMOBIL FÜR KLIMASCHUTZ E.V.