Skip to main content

Concorde-tjeneste

Kjære Concorde-kunder og handelspartnere,


På grunn av ulike arrangementer og opplæringstiltak vil vår kundeservice, inkludert reservedelslageret, være utilgjengelig eller bare tilgjengelig i begrenset grad på følgende dager:

 •     Fredag, 19.05.2023
 •     Onsdag, 14.06.2023
 •     Torsdag, 15.06.2023
 •     Mandag 03.07.2023
 •     Tirsdag 04.07.2023

Kundeavtaler som allerede er avtalt vil selvfølgelig finne sted og vil ikke bli påvirket av dette.

Kundeservicen, inkludert reservedelslageret, vil også være stengt på følgende dager i tillegg til de nasjonale helligdagene:

 •     Torsdag, 08.06.2023
 •     Fredag, 09.06.2023
 •     Torsdag 29.06.2023
 •     Fredag, 30.06.2023
 •     Mandag 14.08.2023
 •     Tirsdag 15.08.2023
 •     Mandag 02.10.2023
 •     Onsdag 27.12.2023
 •     Torsdag 28.12.2023
 •     Fredag 29.12.2023

Vi ber deg ta hensyn til dette ved forespørsler, nye bestillinger og andre forespørsler i denne perioden.

Takk for din forståelse